Om oss

Visionen var att skapa en förskola som är stimulerande, trygg, rolig, lärorik och utmanande både för barnen och pedagogerna - och där den lilla barnen ses och respekteras. Grunden vilar på Maria Montessori's värderingar och tankar om det kompetenta barnet med sina unika egenskaper som har en inre kraft att sträva mot självständighet, 

Sedan januari 2017 ägs företaget av Barnens Montessori Akademi AB. De driver 6 montessoriförskolor i Solna och två på Östermalm. De har även en skola i Solna.

 
 

Rutiner för klagomålshantering

Om Du som förälder / medarbetare har klagomål på verksamheten använd nedanstående arbetsgång.

Steg 1
Vi vill uppmuntra till att synpunkter / klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den berör.

Steg 2
Om du efter kontakt med personalen på avdelningen fortfarande har klagomål, kontakta kontaktansvarig.

Ditt klagomål tas emot och dokumenteras. Därefter kontaktas förskolechefen Wilma Rosvall för kännedom och berörda personal för att få syn på sakfrågan. Uppföljning görs inom en vecka och om du inte är nöjd kallas alla berörda till samtal.  

Samtliga samtal dokumenteras

Steg 3
Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du Dianah Bäckström eller Ann-Charlott Mörner som i sin tur kallar alla berörda till samtal.

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på och vill fortsätta med frågan kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Kontaktlista:

Krokodilens montessoriförskola
info@brommakrokodilen.se

Wilma Rosvall Förskolechef                     
072 2503729

wilma.rosvall@bma.nu

Utbildningsförvaltningen                     
08-508 33 000
www.stockholmsstad.se