Om oss

Visionen var att skapa en förskola som är stimulerande, trygg, rolig, lärorik och utmanande både för barnen och pedagogerna - och där den lilla barnen ses och respekteras. Operations were founded on Maria Montessori's timeless thoughts about the competent, unique child who has an inner driving force to handle things on their own. 

Sedan januari 2017 ägs företaget av Barnens Montessori Akademi AB. De driver 6 montessoriförskolor i Solna och två på Östermalm. De har även en skola i Solna.

 
 

Rutiner för klagomålshantering

Om Du som förälder / medarbetare har klagomål på verksamheten använd nedanstående arbetsgång.

Steg 1
Vi vill uppmuntra till att synpunkter / klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den berör.

Steg 2
Om du efter kontakt med personalen på avdelningen fortfarande har klagomål, kontakta kontaktansvarig. This can of course also be done if for some reason you do not want to contact that question or if the complaint concerns other parts of the business.

Ditt klagomål tas emot och dokumenteras. Därefter kontaktas förskolechefen Liz Henning för kännedom och berörda personal för att få syn på sakfrågan. Uppföljning görs inom en vecka och om du inte är nöjd kallas alla berörda till samtal.  

Samtliga samtal dokument

Steg 3
Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du Dianah Bäckström eller Ann-Charlott Mörner som i sin tur kallar alla berörda till samtal.

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på och vill fortsätta med frågan kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Kontaktlista:

Krokodilens montessoriförskola
info@brommakrokodilen.se

Liz Henning Förskolechef                     
0707 132778  
liz@brommakrokodilen.se

Utbildningsförvaltningen                     
08-508 33 000
www.stockholmsstad.se