Om oss

Visionen var att skapa en förskola som är stimulerande, trygg, rolig, lärorik och utmanande både för barnen och pedagogerna – och där det lilla barnet ses och respekteras. Verksamheten grundades på Maria Montessoris tidlösa tankar om det kompetenta, unika barnet som har en inre drivkraft att klara av saker på egen hand. 

Sedan januari 2017 ägs företaget av Barnens Montessori Akademi AB. De driver  6 montessoriförskolor i Solna och två på Östermalm. De har även en skola i Solna.

 
 

Rutiner för klagomålshantering

Om Du som förälder/medarbetare har klagomål på verksamheten använd nedanstående arbetsgång.

Steg 1
Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.

Steg 2
Om Du efter kontakt med personalen på avdelningen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med    platsansvarig. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör eller om klagomålet berör andra delar av verksamheten.

Ditt klagomål tas emot och dokumenteras. Därefter kontaktas förskolechefen Liz Henning för kännedom och berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Uppföljning görs inom en vecka och om du inte är nöjd kallas samtliga berörda till samtal.  

Samtliga samtal dokumenteras

Steg 3
Är du ej nöjd efter steg 2 kontaktar du huvudmän Dianah Bäckström eller Ann-Charlott Mörner som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med utbildningsförvaltningen.

Kontaktlista:

Krokodilens montessoriförskola
info@brommakrokodilen.se

Liz Henning Förskolechef                     
0707 132778  
liz@brommakrokodilen.se

Utbildningsförvaltningen                     
08-508 33 000
www.stockholmsstad.se