_DSC9594.jpg

Verksamheten

Förskolan ska lägga grunden för en livslångt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på barnet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lärandet är centralt i montessoripedagogiken. Vi utgår från det enskilda barnet och hans eller hennes utveckling.


MONTESSORI-
PEDAGOGIKEN

På Krokodilen arbetar vi enligt Montessori-pedagogiken. Det innebär att låta barnen utvecklas i sin egen takt, att följa och vara lyhörd för deras olika behov av stimulans och att ge dem möjlighet och frihet att välja den aktivitet som vid varje tillfälle passar bäst. Vårt ledord är alltid att utgå ifrån varje barns vilja att ”hjälp mig göra det själv”. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje, på Krokodilen ger vi barnen de verktyg som de behöver för att själva utforska och lära sig saker.

Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningarna att utvecklas fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och intellektuellt. På Krokodilens stora avdelning är den pedagogiska miljön indelad i åtta huvudområden. Praktiska övningar / experiment, social interaktion, matematik, språk, sensoriska övningar (ger barnet möjlighet att sortera efter storlek, form, färg, känsla, ljud, temperatur och vikt etc.), kultur, geografi, historia - Lär känna värld, jobba med musik, rörelse, bild och form. Läraren strävar efter att varje barn ska bli självständig, kunna välja en aktivitet efter eget våg, delta spontant och hitta jobb och lekglädje. Framför allt strävar lärarna efter att barnen känner sig glada och harmoniska. Vi uppmuntrar barn att tro på sig själva och på deras kapacitet.

Naturen

Vi ser det som oerhört viktigt att skapa en bra stimulerande och lekfull utomhus miljö.

Vi går ut varje dag, i ur och skur. Det är viktigt att barnen är ute mycket och leker fritt och ostört. Barnen och pedagogerna går ofta till skogen och hämtar kraft och energi. Ute i naturen får barnen lära sig mycket om djur och natur. Allt möjligt tas med hem till förskolan som sedan kan använda och skapa med i ateljén.

På gården får barnen både leka fritt och delta i strukturerade aktiviteter. Vi arbetar också med naturkunskap, planterar växter och samlar löv m.m. På våren tar vi ut stafflier så att barnen kan måla utomhus. Barnen är tillsammans med pedagogerna medansvariga för utomhusmiljön.

Det finns ett staffli i det pedagogiska rummet och en ateljé på varje förskola. Ateljén är alltid öppen och barnen får skapa när de själva vill. Det finns mycket konst på väggarna för att inspirera. Mycket av verksamheten i ateljén bygger på att barnen utforskar och blir utmanade att gå vidare för att se vad det kan leda till.

Skapande

Barnen ägnar sig både åt fritt skapande och åt mer styrd gruppverksamhet med projekt, som varar hela terminen eller längre. I projektarbetet får barnen arbeta med olika tekniker och material som lera, gips och papier-maché. Exempel på ett tema vi har arbetat med är sten. Barnen fick då göra halsband av täljsten och använda fil och borr. De målade också på sten, ritade av stenar och jobbade med mosaik.

Det finns oändliga möjligheter att utforska; både olika material och olika tekniker. Vi utgår från barnens intressen, men arbetar även lärande, exempelvis med grundfärgerna eller hur man vårdar penslar och andra verktyg.

Liksom i resten av förskolan finns det aktiviteter förberedda i ateljén för att barnen själva ska kunna välja vad de vill göra. Barnen kan välja mellan olika sorters papper, färger, äggkartonger, lim och så vidare.  Barnen får skapa helt fritt och får utlopp för fantasi och skapandelust.

Aktivitetscykeln ser likadan ut som för övrigt montessorimaterial och innebär att barnet har ansvar för att både ta fram och plocka undan efter sig. Sedan kan nästa barn komma in och skapa fritt på egen hand.

Under förmiddagen finns det oftast en pedagog i ateljén som inspirerar och stimulerar barnen till skapande. Samma pedagog har till uppgift att locka in alla barn, så att alla får samma möjlighet att få utveckla sin kreativitet.

Vi följer upp utomhusvistelser i ateljén, exempelvis genom att ta in pinnar, löv och stenar från skogen och använda dem i skapandet.

Leken

Leken är viktigt för barns utveckling och för den lustfyllda lärandet.

Barn leker nästan hela tiden och ska göra det utan att vi stör dem. Det är viktigt att pedagogerna respekterar barnens lek och ser det som viktigt. Barnen leker för lekens egen skalle, för att det är roligt. Leken återspeglar barnens lust att upptäcka och väva tillsammans med lärandet. Leken är frivillig, lugn, engagerad och styrs inifrån, det är spontant i ögonblicket.

Vi pedagoger använder leken på ett medvetet sätt för att stimulera barnets fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbete. Jag leka tränar barnet sociala färdigheter och lekoder. Pedagogerna styr inte för mycket och stör inte pågående lek eftersom det kan avbryta barnens läroprocessor.

Rolleken är mycket viktigt för att barnen ska kunna bearbeta upplevda händelser. Barnen har tillgång till utklädningskläder.